Sadece kesin sonuçlar
Başlıklarda ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Bilgiyolu Koleji Erken Kayıt

Kodlama

KODLAMA NEDİR?

Kodlama diğer adıyla programlama, kelime anlamıyla belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır.

Neden Çocuklara Programlama Öğretmeliyiz?

Bilgisayar alanında çok önemli isimlerin hepsinin ortak özelliği küçük yaşta programlama öğrenmiş olmalarıdır. Teknolojideki gelişmeler sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştiren, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi sağlayan programlamayı hem eğlenceli hem de öğretici olarak çocuklara öğretebilmek artık mümkün hale gelmiştir. Özet olarak programlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırıyor.

Küçük yaşta programlama öğrenmenin önemini kavrayan programcılar, bunu kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve diller geliştirdiler. Çocuklara, programlamayı sevdirecek ve eğlendirecek şekilde hazırlanmış bir çok uygulama mevcut. Aralarında dünyanın en meşhur programlcıları, aynı zamanda büyük teknoloji firmalarının kurucularından Sergey Brin, Mark Zuckerberg ve Bill Gates’in de bulunduğu bir grup programcı, Amerika’da programlama öğrenmenin yaygınlaştırılması için bir proje başlattılar.

-Okullarımız teknik-teknolojik donanımla öğrencilerine derslik ve atölyelerinde çağının ilerisinde hizmet vermektedir.