Robotik-KodlamaGeleceğin bireyleri Kodlama-Robotik ile yetişiyor

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak bir senaryo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır. Öğrencilerin, yaparak, yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlar.

Öğrencilere bağımsız düşünme ve eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırır. Öğrencilerin problem çözme yeteneği kazanmalarını sağlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlar. Öğrencilerin kendi kendine ve grupla birlikte çalışmasına olanak verir.


Proje Temelli Kodlama

Proje temelli öğrenmede disiplinler arası bir problem ya da senaryo üzerinde çalışılır. Grupla ya da bireysel olarak gerçek yaşama uygun beceriler kazandırma amacı yürütülen bir yöntemdir. Sonunda bir ürün ortaya konulması istenir ancak önemli olan süreçtir. Öğretmen rehberdir. Pragmatik, ilerlemeci bir anlayış vardır. Araştırma ve inceleme içerisinde, uygulamadan değerlendirmeye beceriler kazandırılır. Sentez basamağı daha ağırlıklıdır. Direkt uygulamadan başlar. Yaşamda işe yaramayan bilgilerin önemi yoktur. Tek çözüm yolundan değil en az iki disiplinden yararlanılması gerekmektedir. Konuya uygun olarak proje konularının belirlenmesi sağlanır. Okul öncesinden 12. sınıfa kadar her seviyede ders programın da belirlenen ders saatlerinde kodlama eğitimi verilmektedir.