KulüplerSosyal Aklın Yolu: Kulüpler

Kulüp Çalışmaları, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunması ve birçok ruhsal gereksinimlerini karşılaması açısından okulun eğitim programının önemli bir parçasıdır. Öğrenciler, bu etkinlikler yoluyla kendilerini yönetme alışkanlıkları kazanarak demokratik yaşama hazırlanabilirler. Öğrencilerin birlikte çalışma, iletişim, öğrenme, araştırma yetenekleri daha iyi gelişebilir. Bu nedenle, Bilgiyolu Kolejleri'nde, sosyal etkinliklere de dersler kadar önem verilmektedir.