Sadece kesin sonuçlar
Başlıklarda ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Bilgiyolu Koleji Erken Kayıt

Kulüpler

BİREYİ KAZANMA

Kulüp çalışmaları; öğrencilerin eğitimine katkıda bulunması ve birçok ruhsal gereksinimlerini karşılaması açısından okulun eğitim programının önemli bir parçasıdır.

Öğrenciler, bu etkinlikler yoluyla kendilerini yönetme alışkanlıkları kazanarak demokratik yaşama hazırlayabilirler, kültürel değerleri benimsemenin yanında, kendi sosyal kulüpleriyle ilgili yeni değerler geliştirebilirler.
Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini sosyal kulüp çalışmalarında uygulama olanağı bulabilir ve bu etkinlikler yoluyla okula bağlanabilirler. Öğrencilerin birlikte çalışma, iletişim, öğrenme, araştırma yeterlilikleri daha iyi gelişebilir.

Okullarda yapılan sosyal etkinlikler, öğrencilerin pek çok beceri ve değerleri kazanmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, okulda, sosyal etkinliklere de dersler kadar önem verilmesi gerekir.

Kulüp Çalışmaları; öğrencilerin bireysel ve akademik gelişmelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çalışmalar öğrencilerin;

 • Bireysel yetenekerini ve ilgi alanlarını tanımaları,
 • Karar verme ve başkalarıyla işbirliği yaparak çalışabilme becelerinin geliştirmeleri,
 • Boş zamanlarını etkili bir şekilde değerlendirmeleri
 • Planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları,
 • Farklı durum ve ortamlara uyum sağlayabilmeleri
 • Yaratıcılıklarını fark etmeleri ve bunları kullanarak kendilerini geliştirmeleri,
 • Özgüven kazanmaları gibi becerilerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Okulumuz Bünyesinde Bulunan Öğrenci Kulüplerimiz
KÜLTÜR KULÜPLERİSPOR KULÜPLERİSANAT KULÜPLERİBİLİM KULÜPLERİ

Basın ve Yayın Kulübü

Yazan, çizen, okuyan, okuduğunu anlayabilen, düşünen, tasarım yapabilen ve bunları arkadaşlarıyla ve tüm okul toplumuyla özgürce paylaşabilen öğrencilerin yürüttüğü bir kulüptür. Öğrencilerimize, kendilerini doğru ve etkili bir biçimde ifade etme, özgür düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirecek ortamlar hazırlamaktır.

Öğrencilerin kendilerini ifade etme, özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektedir. Öğrencilerin ufuklarını genişletmek ve onlara farklı bakış açıları kazandırmak,

bireysel farklılıklara saygılı olabilmek; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme özelliği kazandırmak basın yayın kulübünün amaçlarındandır.

Okulumuzun yılda iki adet olmak üzere yayımlanan süreli yayını “Bilgi Yolu” isimli dergidir. Derginin oluşum sürecinde öğrenciler, yazıların oluşturulma ve toplanmasında, değerlendirilmesinde, düzeltmelerin yapılmasında ve derginin tasarım kısmında aktif olarak görev almaktadırlar.

Basketbol Kulübü

Okulumuzda basketbol branşı kulüp çalışmalarında, Basketbol branşını tanıtmak ve sevmek, basketbol sahasını tanıma ve kurallarını öğrenmek, temel teknik hareketleri öğrenmek, maç yapabilmek için teknik-taktik kondisyon çalışmak, sınıflar arası turnuvalar düzenlemek kulüp faaliyetleri arasındadır. Okul içi ve okul dışı turnuvalarda kulüp öğrencileri okulumuzu temsil ederler.

Futbol Kulübü

Futbol ruhsal ve eğitsel yönden sağlıklı, dengeli bireylerin oluşmasında etkili bir spor TÜRÜ, aynı zamanda bir eğitim aracıdır. Geniş bir oyun alanında, çeşitli ve kendine has kuralları ile çok sayıda sporcunun katılımı ile oynanır.
Günümüzde “çağın oyunu” diye bahsedilen futbol; oyun alanının genişliği, oyuncu sayısının fazlalığı ve mücadele gerektiren özelliğiyle diğer spor branşları içinde özel bir yer bulmuştur. Kulüp çalışmalarına yeni başlayan öğrencilerimiz futbolun temel tekniklerini öğrenirken okul dışında futbol aktivitesi yapanlar da öğrendikleri teknikleri pekiştirerek performanslarını artırmaktadırlar. Ayrıca okulumuzu temsil etmek ve heyecanlı maç tecrübesiyle tanışmak isteyen tüm öğrencilerimizle keyifli bir yıl geçirmekteyiz.

Masa Tenisi Kulübü

Eğitimimiz, yalnızca belirli bir spor branşını hedef alan teknik eğitim değil, öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini kapsayan çok yönlü bir eğitimdir. Masa tenis kulübü olarak bir diğer amacımız da okul takımını oluşturmak olacaktır.

Okçuluk Kulübü

Okçuluk, gelişim dönemindeki çocuklara önemli faydalar sunuyor. Okçuluğu onların yaşamına katmak ve geleceğe, ışıldayan, kendisine güvenen çocuklar kazandırmak için okçuluğu öğreniyoruz. Okçuluk, başarıyı eğlenceli bir alışkanlığa dönüştürmek için ideal bir spor. Çünkü çocuklara, kendine bir hedef koymayı, hedefe konsantre olmayı, kendine güvenmeyi ve kendini geliştirmeyi öğretiyor. Sabırlı olmanın önemini, disiplinli olmanın yararlarını somut olarak görmelerini sağlıyor. Onları geleceğe hazırlıyor, kişilik gelişimlerine katkıda bulunuyor.

 Okçuluğun çocuk gelişimine olan katkısı ve bir spor olarak yararları düşünüldüğünde, üzerinde durmak için sayısız nedenimiz olduğu bir kez daha anlaşılıyor.

Bu nedenle hedefimiz, ata sporumuza yeniden eski değerini kazandırmak. Okçuluk sporunu yaygınlaştırarak, geçmişle gelecek arasında sağlam köprüler kurmak hedefimizdir.

Voleybol Kulübü

Okulumuzda voleybol branşı kulüp çalışmalarında,

 • Voleybol branşını tanıtmak ve sevmek
 • Voleybol sahasını tanıma ve kurallarını öğrenme
 • Temel teknik hareketleri öğrenmek
 • Maç yapabilmek için teknik-taktik çalışmak
 • Kulüp içi turnuvalar düzenlemek

MÜZİK KULÜPLERİ

RİTİM-PERKÜSYON

Ritim, İnsanın bedensel ve içsel tüm hareketlerinin özü, müziğin 3 ana unsurunda birisi ve hatta en önemlisidir. Ritim, ayrıca çalgı topluluklarında olmazsa olmaz bir unsurdur.

Ritim – Perküsyon Kulübü, Eğitim – Öğretim Yılı içerisinde de öğrencilerin çeşitli perküsif enstrümanların desteğiyle; ritimsel hafızalarını, ritmik becerilerini geliştirip kolektif bir biçimde ritim enstrümanlarını kullanabilmelerini amaçlar.

KORO

İnsanın en doğal eylemi olan “şarkı söyleme” yi, çoksesli koro düzeyinde ele alan koromuzun amacı, hem bu türün yaygınlaşıp gelişmesini sağlamak, hem de ulusal karakter ve evrensel bilinçle hareket ederek, bölgenin ve ülkenin müzik hayatında var olmakdır.

İl içi ve il dışı koro festivallerinde de sahne almayı hedefleyen koromuz başarı seviyesini her geçen yıl artıracaktır.

TİYATRO VE YARATICI DRAMA

Drama, tanım olarak, kendi içerisinde sosyalleşmeyi barındırmaktadır. Tartışan, konuşan, olayları yaşayan, gözleyen ve yaratan katılımcı sosyal iletişimin temellerini sağlamlaştırır. Bu nedenle sosyal gelişime etkisi olmayan drama etkinliği yoktur, denilebilir.

Drama etkinlikleri rahat bir çalışma ortamı ve özgür bir atmosfer sağlar. Bu şekilde ;

* Katılımcının duygularını dışa vurmasını ve kendini ifade etmesinde güven sağlar.

* Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.

*Katılımcıya dinlenme ve eğlenme olanağı sağlar.

* Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar.

* Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar.

* Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.

* Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar.

* Duygunun sağlıklı ve kontrollü aktarılmasına olanak verir.

* Kendini tanımayı sağlar.

* Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma getirir.

*Katılımcının bilinci ve duygusal tecrübesi arasında bir köprü vazifesi görür.

Bütün bu beceriler kendi içinden ve diğerlerinden gelen uyarılara doğal tepkiler verirken elde edilir. Böylece farkındalık uygulama içerindeki yaşantıda gerçekleşir.

Norman ise dramayı şöyle tanımlar: “Drama çağrışımların, duyguların, bilgi ve deneyimlerin özgürleştiği bir ortamın sağlanmasıdır. Drama etkinliği, drama yaşantısının somut olarak duyumsanmasıyla kişinin, evrensel, toplumsal, moral-etik ve soyut kavramları anlamlandırmasıdır.”

KODLAMA-ROBOTİK

Robotik Kulübü çalışmalarında kit’ler kullanılarak öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, sorgulama, problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenciler takım çalışmasını ve sorumluluk bilincini arttırmaya yönelik bir proje geliştirecekler ve hazırladıkları projeleriyle ulusal-uluslararası çaptaki turnuvalarda okulumuzu temsil edeceklerdir. Turnuvada 4-8 kişilik öğrencilerden oluşan takımlar, önceden belirlenen bir tema üzerine hazırladıkları projelerini ve ürünlerini sergileyeceklerdir. Ulusal turnuvada dereceye giren takımlar çeşitli ülkelerde düzenlenecek olan turnuvalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde edecektir. Mekanik, yazılım ve halkla ilişkiler alanında becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda öğrencilerimiz bu becerilerini yarışmalarda katılmak için kullanacaktır. 3D tasarım programları, Java programlama dili ve öğrencilerin robot çalışmaları boyunca ihtiyaç duyacakları yazılımlar kullanılacaktır.