İlkokulEğitimin ilklerini sunuyoruz

21 yıllık eğitim geçmişimizle ilkokul öğrencilerimize her zaman ilkleri sunuyoruz.

Öğrenciyi araştırma ve sorgulamaya yönlendiren eğitim sistemimiz, fark edebilen ve fark yaratabilen, geleceğini bugünden şekillendirmeye kararlı, bilginin değerini bilen, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak verilecek temel eğitimin yanında okulumuz sosyalleşmelerine katkıda bulunmak için birçok eğitim alanı sunmaktadır.


Geleceğin eğitimini veriyoruz.

21. yüzyılın gerektirdiği, özgüveni gelişmiş, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, sorunlara çözüm üretebilen,sorumluluklarını bilen, bulunduğu ortama uyum sağlayabilen, merak eden ve araştıran gibi becerilere sahip “birey”ler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda çocuklarımıza en iyi eğitimi vererek, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz.


Türkçe

Hayat Bilgisi

Matematik