Sadece kesin sonuçlar
Başlıklarda ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Bilgiyolu Koleji Erken Kayıt

Hedeflerimiz


Öğrencilerimizi;

-Atatürk ilkelerini ve devrimlerini benimsetmek-
-Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı olmalarını sağlamak-
-Ulusal kültürümüze ve evrensel değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirmektir-

KURUMLARIMIZIN FELSEFESİNİ OLUŞTURAN ÜÇ ANA BAŞLIK:

-YABANCI DİL ÖĞRETMEK;

• İngilizceyi ileri düzeyde ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamak,
• İkinci yabancı dil olarak öğrencilerimizin, İspanyolca dilinde, Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin öngördüğü A1/A2 seviyesinde kendilerini ifade etmelerine ve hedef dilin kültürünü tanımalarına olanak sağlamak,
• Daha okul öncesi sınıflarda başlayan İngilizce eğitimini 8. sınıf sonunda üst düzeye ulaşmak.
• İngilizce programımız; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onanmış, öğrencilerin kültürü özümsemesini, dile en iyi şekilde hakim olmasını ve kullanabilmesini hedefleyen, etkinliklerle desteklenen bir programı uygulamak,
• Öğrencilerimizin İngilizce bilgi ve becerilerini uluslararası düzeyde ölçmek amacıyla Cambridge sertifika sınavları (KET ve PET) uygulamak,
NOT: İngilizce bölümümüz, çoğunluğu Native speakerların (ana dili İngilizce olan öğretmenler) olduğu bir kadroya sahiptir.

-KİŞİSEL GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK;

• Bilime, sanata ve spora ilgi duymalarını sağlamak,
• Analitik ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak,
• Sorun çözme ve bağımsız karar verebilme süreçlerinde desteklemek,
• Sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını sağlamak,
• Sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek,
• Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlılık geliştirmek.

-AKADEMİK BAŞARI KAZANDIRMAK;

• Öğrenciyi ve veliyi yönlendirmede, durum ve olaylara “eğitimci” gözüyle bakarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğe çağdaş, güncel, gerçekçi ve işlevsel boyutlar kazandırmak.
• Gücünü bireysel öğretim sisteminden alarak “kendi ayakları üzerinde” yürüyen; başarının nicelikle değil, kaliteli ve disiplinli çalışmayla elde edildiğine inanan; eğitim-öğretim ilkelerini “öğretmence” belirleyen ve hiçbir kaygıya kapılmadan ödünsüz uygulayan bir kurum olmak
• Bireysel ve ortak çalışma becerisi kazandırmak,
• İlgilerini ve yeteneklerini keşfederek kullanmalarını sağlayacak ortamlar yaratmak,
• Etkili iletişim becerileri kazandırmak,
• Bir üst eğitim kurumuna hazırlamak. Sınav başarısı kazandırmak. Güçlü bir dershanecilik tecrübesini ve başarısını okula taşımak