Sadece kesin sonuçlar
Başlıklarda ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Bilgiyolu Koleji Erken Kayıt

Güzel Sanatlar

Güzel sanatlar hayal gücü, düşünce, yaratıcılık ve becerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan eserleri ifade eder.

Öğrencilerimizin farklı fikirler üretebilme, estetik değer yargılarını geliştirebilme, görsel okur yazarlığı kazandırabilme, eleştirel düşünebilme ve problem çözebilmeleri açısından eğitimde önemli bir yere sahiptir. Bu bilinçle okullarımız bünyesinde sanat atölyelerimizde öğrencilerimizle titizlikle ilgilenmekteyiz.

 

 • Kültüre, sanata ve spora ilgi duymalarını sağlamak,
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak,
 • Sorun çözme ve bağımsız karar verebilme süreçlerinde desteklemek,
 • Sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını sağlamak,
 • Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlılık geliştirmek

 DANS

 

Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde dansın çocuk eğitimindeki yeri ve gerekliliği gerçeği ile ülkemizde bu alandaki eksiklikler bizlerin bu alanda daha duyarlı olmamızı sağlıyor. Dans eğitimi,  eğitim bilimi açısından üzerinde düşünülmesi gereken bir olgudur.

Platon, üstün insan yetiştirme ve erdem sahibi insanı yaratma felsefesinin bilgi kuramını oluştururken, insan eğitiminde dansın önemini vurgular. O’na göre erdemli insan mutlaka dans eğitimi almalıdır. Çünkü dans ruhu inceltir, yaşamı estetize eder.

 

 

İnsanlık tarihinin en eski sanat dalı, bütün sanatların çıkış noktası olan ve tüm temel sanatları içeren dansın öteki sanat disiplinleri için de bir çıkış yolu olduğunu hep hatırda tutmalıyız. Bize göre tüm insanlar hayatlarının en az bir döneminde dans etmelidir. Yaşamın ileri ki evrelerinde dansı profesyonel olarak yapmak istemeyenler de dans eğitimi almalıdırlar. Bedenimizi tanımamız, beden dilini öğrenmemiz, kendi bedenimizle konuşmamız ve yaşam karşısında doğru durabilmeyi öğrenmemiz için gereklidir dans.

 

Dansın Psikolojik Faydaları

Sosyalleşmek ve yeni arkadaşlar edinmenin yanı sıra, dans etmek bireylerin özgüvenlerinin gelişiminde çok etkili rol oynar. Bireyler, zamanla daha mutlu bir insana dönüştüğünü, bedeninin sınırlarını keşfedebildiğini, korkularını yenebildiğini somut bir şekilde görebilecek ve hissedebilecektir. Bireyler grup halinde dansa dahil olduğunda kendilerini bir gruba ait hissedecek ve böylece uyum yönleri, empati becerileri gelişecektir. Beden sürekli hareket halinde olduğu için dikkati odaklama ve sürdürme gibi becerileri de gelişecektir. Dans etmek, kişiye ailesi ve arkadaşları ile daha iyi iletişim kurma becerisi katar. Seçim yapma ve karar verme becerisini geliştirir. Zihni canlı tutan nöronlar arasındaki bağları güçlendirir ve dolayısıyla zihni uyanık tutar. Çocukların da kendini daha iyi ifade edebilmelerine olanak tanır. Çocukların ikili ilişkilerinin gelişmesine, uyum ve empati özelliklerinin iyileşmesine olanak tanır.

HALK OYUNLARI

Özgüven kazanmasının yanında, çocuğun ritim duygusunun gelişmesini, vücut – göz koordinasyonu gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi, kendi vücudunu tanıması, psikomotor gelişiminin hızlanmasını, topluluk önünde kendini ifade edebilmesini sağlar. Daha birçok yararı olan halk oyunları, çocukların müzikle vücut hareketlerinin estetiksel gelişimini destekler.

Müzik kulağının gelişimine ve bir çok yöreyi dans ile tanımasını sağlar.
İlk insanlardan günümüze kadar vazgeçilmez olan dansın tarihsel gelişimi bir çocuğun dans figürlerini öğrenmesinde gözlemlenebilir. Halk oyunları oynamış çocuklar, oynamayanlara göre çok daha dışla dönük kendini rahat ifade edebilen ve pozitif insanlardır.

Paylaşmayı bilen, ekip içinde sorumluluk alabilen ve aldığı sorumluluğu yerine getirebilen bireyler haline geliyorlar. Aynı zamanda hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip oluyorlar.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel sanatlar terimi, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada “beaux arts” olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için kullanılmıştır. Fizyolojik olarak insan beyni, sol ve sağ yarım küre olmak üzere iki kısımdan oluşur. Sanat, beynin sağ yarım küresini uyararak ve çalıştırarak hemisferler arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Çocuklar sanata maruz kalmalıdır çünkü bilişsel becerileri olgunlaşır böylece sağ beyin, sol beyin gibi gelişir ve her iki hemisfer birlikte çalışarak zihnin tam potansiyelini elde eder.
Çocukların hayal dünyaları çok geniştir. Duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini oyun oynarken ya da resim yaparken açığa vururlar. Resim çocuklar için kendilerini ifade etme biçimidir. Sanat aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya, matematikten fen bilgisine geniş bir alanda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmalara göre müzik, resim, drama, heykel, çizim vb. yaratıcı ifade biçimlerinden herhangi birinde çalışmalar yapan öğrencilerin, uygulanan testler ve sınavlarda daha yüksek puanlar elde ettiğini ortaya koymuştur. Diğer bazı bulgulara göre sanat eğitimi alan ve sanatla ilgili faaliyetlerde bulunan öğrencilerin okul hayatından kopma oranlarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
Çocuk gelişiminde Görsel Sanatların başlıca faydaları şunlardır;
 

 • Yaratıcılık
 • Yorumlama Becerileri
 • Eleştirel düşünme ve iletişim becerileri
 • Kişilik gelişimi
 • Sosyal becerileri
 • Gözlemsel beceriler
 • Meraklı bir ruha sahip olmak

 

Görsel sanatlar dersinin görevi görsel zekayı geliştirmek, onu daha işleyen bir hale getirmektir. Görsel sanatlar dersi ile çocuk bakmayı değil görmeyi öğrenir. Görmeyi öğrenebilen çocuk olaylar ve olgular arasında analitik düşünebilir, sentezlere yol açabilir, estetiksel değerlendirme yapabilir  ve eleştirel bakabilir. Eleştirel bakabildiği takdirde karar verme yeteneği gelişir, hem kendini hem kendi gibi olmayanları empatik değerlendirme ile daha anlayışlı, hoşgörülü ve tevazu içinde yaklaşır.

 

TİYATRO – DRAMA
Dramadaki temel tanımlardan biri de işlevindeki gerçek dramatik anların, uzmanlar tarafından, bir grup çalışması, oyunsu süreçlerle, tiyatro tekniklerini de kullanarak yeniden canlandırılması, oynanmasıdır. Dramanın başlıca özellikleri şunlardır:

 • Drama bir süreçtir. Başlangıç ile şimdi arasında bir fark vardır.
 • Drama doğaçlamalardan oluşur. Doğaçlama olmadan drama olmaz.
 • Dramada gerçekle oyun iç içedir.
 • Dramada gerçekle kurgu içi içedir.
 • Drama sosyaldir; tekli, ikili, çoklu gruplarla yaratılır.
 • Drama bilgiyi yaşantıya dönüştürür. Drama öğretmeninin yeterliliklerini belirlemek için önce drama öğrencilerinin öğrenme düzeylerine bakmak gerekmektedir. İngiltere’deki drama programına göre drama öğrencileri dramatik uzlaşmaları görerek, dramatik formları kullanarak, ifade için en uygun materyali seçerek ve anlamı hoş, akıcı bir dramatik ifadeyle yaratarak aşağıdaki sonuçlara ulaşırlar.
 • Drama öğrencilere insana ait duyguları gösterir.
 • Drama, estetik anlayışı geliştirir.
 • Öğrenciler kendi yeteneklerini sözel ve sözel olmayan iletişim biçimlerini görür. Grup çalışmalarından hoşlanır ve farkındalığı gelişir.
 • Sorumluluk ve başarı duygusunu geliştirir. Bireysel ya da grupla çalışmayı sağlar.
 • İlköğretimde öğrenciler doğal dramatik oyunun akışını anlamayı, müzikte, şiirde, dramadaki iletişim ortamını, edebiyatı yorumlamayı, imgesel bir dünya yaratmayı, yazılı oyunlardan spontane oynamaya doğru drama anlayışını geliştirmeyi, konuşma ve eylemi birleştirmeyi, tiyatro/dramanın temel kavramlarını, sözcüklerini kullanmayı ve yaratıcı problem çözmeyi öğrenir. Bu yolla öğrenciler; dramatik etkinlikler içinde özgürlüğe alışır. Nesneleri algılama, bireysel kimlik oluşturma ve yaratıcı problem çözmeye doğru duyularını geliştirir. Kültürel farklılığın farkında olmayı, geçmiş ve bugünkü tiyatro biçimlerinin farkında olmayı, topluma duyarlı bir tiyatroya katılımı, tiyatroyu izleme ve ögelerini görmeyi, yazılı sahneleri uyarlama ve yazma olanaklarını geliştirmeyi kazanır.
 • Lise düzeyinde ise öğrenciler drama/tiyatro ile İçsel ve bilişsel kararlarla birlikte temellendirerek yaratıcı bir çalışmanın ögelerini düzenlemeyi, yaratıcı problem çözme yoluna başvurmayı, tiyatro tarihi ve kavramlarını kullanmayı öğrenir. Aynı zamanda bu yolla öğrenciler: Tiyatronun geçmiş ve bugünkü biçimlerini kullanarak kültürel farklılıklar yaratmayı, bireysel ve küçük gruplarla tiyatro projeleri üretmeyi, profesyonel atölyelere devam etme ve performanslarını görmeyi, performanslara katılımı, estetik zevki artırmak için ileri düzeyde çalışmalara katılımı öğrenir.