Grup ŞirketlerimizKurumlarımızın sinerjisiyle geleceğin bireylerini yetiştiriyoruz.

Birey Eğitim Kurumları, bilgili, nitelikli, özgüveni yüksek, çağını yakalamış ve Atatürk ilkelerine bağlı bir dünya insanı yetiştirmeyi ve her zaman yenilikçi olmayı kendine ilke edinmiştir. Bu doğrultuda; sosyal ve akademik yönden nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla; eğitim alanında farklı kurumlara sahiptir. Bu kurumlar arasında sinerji oluşturarak her zaman daha iyisi için çalışmakta ve böylece geleceğin bireylerini yetiştirmektedir.


Birey Eğitim Kurumları

Yıllarını yayıncılığa ve eğitime vermiş, uzmanlıklarını verdikleri eserlerle kanıtlamış öğretmenler tarafından kurulan bir özel öğretim kurumu. Özel öğretimdeki standartları yükselterek “tam öğrenme” yöntemini bir model olarak ortaya koyan ve geliştiren; eğitim ve öğretimin klasik kalıplarını aşarak bireyselliği ve ilgiyi kurumsallaştıran; öğrenciyi ve veliyi yönlendirmede, durum ve olaylara “eğitimci” gözüyle bakarak rehberliğe çağdaş, güncel, gerçekçi ve işlevsel boyutlar kazandıran bir kurum.

Bilgiyolu Yayıncılık

Bilgiyolu Ders Anlatım Föyleri ve farklı seviyelerde hazırlanmış Soru Bankaları (Temel-Orta-İleri Düzey) sizlerin bu konudaki en büyük destekçiniz olarak hazırlanmıştır. Derste anlatılması gereken konuların Talim ve Terbiye Kurulu’nun hazırladığı müfredata uygun olarak işlenmesi ve bir bütünün ayrılmaz parçaları şeklinde üst üste konularak sağlam bir yapının ortaya çıkması en büyük amacımızdır. Bu nedenle ürünlerimiz uzman eğitimci kadromuzun titizlikle yürütülen çalışmaları sonucunda geliştirilerek siz değerli öğretmenlerimizin hizmetine sunulmuştur.

Eis Yayınları

Bilgi’nin hiç kıskanılmadan paylaşılacak en yüce ve tek değer olduğunu özümseyen ve tüm öğretim kurumlarını bir büyük bütünün parçaları olarak gören; başarıyı, birey, okul, aile ve çevre’nin katkılarıyla elde edilen kolektif bir sonuç olarak değerlendiren ve bu sonuçta aslan payının birey’e ve öğretmen’e ait olduğunu hem açık yüreklilik hem de saygı ve övünçle dile getiren bir kurum.

Birey Yayınları

Eğitim sorumluluk isteyen hizmet alanlarından biridir. Yayıncılık ise, son derece zevkli olmasının yanında oldukça da zor bir iştir. Eğitim yayıncılığı, her iki hizmet alanının zor yanlarının buluştuğu; profesyonel ve amatör anlayışların harmanlandığı bir sektördür. Hizmetlerimiz ve ürettiklerimizde, evrensel bilgiyi ulusal gerçeklerimizle buluşturmayı önemsiyoruz. Bu çerçevede, ihtiyaca dönük, sorun çözen ve gerçekçi yayınlar üretmek çıkış noktamızı oluşturmaktadır.