Sadece kesin sonuçlar
Başlıklarda ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Bilgiyolu Koleji Erken Kayıt

Eğitim Felsefemiz

BİLGİYOLU OKULLARI EĞİTİM FELSEFESİ

Aristo’nun “İnsan doğasında merak vardır” sözünden yola çıkarak özellikle çocukların doğaları gereği meraklı olduğu düşünülürse, etkili, kalıcı ve köklü öğrenmenin ilk basamağı hazırlanmış olur. Örgün eğitimin (okulumuzun) görevi bu merak etme-ettirme aşamasını koordine etmektir. okulumuzda etkili, kalıcı ve köklü öğrenme;

Teşvik,

Merak,

Keşif,

Açıklama,

Derinleştirme,

İnceleme,

Değerlendirme

Kazanım  

aşamalarından oluşur.

Okullarımızda öğretmenlerimiz, tüm bu aşamalarda öğrenci merkezli ilerler, tam öğrenmenin öğrenen kişi tarafından başlatılırsa, okulda ve evde desteklenirse mümkün olacağına inanır.

Felsefemiz üç ana başlıktan oluşmaktadır:

AKADEMİK ÇALIŞMALAR:

KİŞİSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI:

YABANCI DİL ÇALIŞMALARI: