Sadece kesin sonuçlar
Başlıklarda ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Bilgiyolu Koleji Erken Kayıt

Bilgiyolu Koleji Anasınıfı

Okul öncesi eğitimde amacımız; çocuklarımızın 21. yüzyılın gerektirdiği,

  • Özgüveni gelişmiş,
  • Eleştirel düşünebilen,
  • Sorgulayan,
  • Sorunlara çözüm üretebilen,
  • Sorumluluklarını bilen,
  • Bulunduğu ortama uyum sağlayabilen,
  • Merak eden ve araştıran

gibi becerilere sahip ‘birey ler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Bu doğrultuda çocuklarımıza en iyi eğitimi vererek, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz.

İnsanlar birey halinde eğitilmelidir, çünkü ancak bireylerin tek başına yükselmesiyle toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir.

Samuel Smiles