Anadolu LisesiKadıköy'de dolu dolu liseye gitmenin yolu

Anadolu yakasının kalbi Kadıköy'ün merkezinde yeni bir dönem başlıyor. Dolu dolu bir gelecek için Kadıköy Anadolu Lisesi kapılarını açıyor. Çift yabancı dil, kodlama ve Eğitim 4.0 anlayışı ile dolu dolu bir liseye gitmenin yolu Kadıköy Bilgiyolu Anadolu Lisesi.

Öğrenciyi araştırma ve sorgulamaya yönlendiren eğitim sistemimiz, fark edebilen ve fark yaratabilen, geleceğini bugünden şekillendirmeye kararlı, bilginin değerini bilen, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak verilecek temel eğitimin yanında okulumuz sosyalleşmelerine katkıda bulunmak için birçok eğitim alanı sunmaktadır.


Geleceğin eğitimini veriyoruz.

21. yüzyılın gerektirdiği, özgüveni gelişmiş, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, sorunlara çözüm üretebilen,sorumluluklarını bilen, bulunduğu ortama uyum sağlayabilen, merak eden ve araştıran gibi becerilere sahip “birey”ler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda çocuklarımıza en iyi eğitimi vererek, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz.


Çift Yabancı Dil

Kodlama-Robotik

Eğitim 4.0