Akıl OyunlarıGeleceğin Metodu: Akıl Oyunları

Geleceğin metodu ‘’Akıl-Zeka Oyunları’’ ile çabuk öğrenmedir. Zeka Oyunları; öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodu olarak benimsenmiş ve yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metodu olarak okullarda her seviyede kullanılmıştır. “Çocukların hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek” en önemli baslıklardan biri olarak yer almaktadır.
Çocukların IQ’sunda 13 puanlık artış sağlandığını kanıtlamıştır. Zekâ oyunları oynayan ve başarılı olan kişilerin kendilerine olan güvenleri artar. Zekâ oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden, kişilerin dikkat ve konsantrasyon seviyelerini artırır. Zekâ oyunları kişileri düşünmeye ittiğinden; onlara araştırmacı, sorgulayıcı bir bakış açısı benimsetir. Her birey zeka oyunları oynayarak beyin kalitesini artırabilir, yeni yetenekler öğrenebilir. Atölye çalışmaları sayesinde oyunları yaparak ve yaşayarak üretir. Üretim sürecinde birçok malzemeyi kullanır. Günümüz kutu oyunlarının atası niteliğinde ilk, orta ve yakın çağda oynanmış tarihi oyunların hikayesi, karakterleri, üretim süreci ve stratejilerinin çalışılmasıdır. Okul öncesinden 12. sınıflara kadarher seviyede eğitim verilmektedir.