Akademik ÇalışmalarGeleceğin bireylerini yetiştiriyoruz

Bilgiyolu'da gerçekleştirdiğimiz akademik çalışmalar, kültürlü olmanın gereği tüm branşlar ile ilgili edinmesi gereken tüm bilgilerdir. Bir üst eğitim kurumuna hazırlamak ve sınav başarı kazandırmak amaçlanır. Her durumda öğrenciye yeni öğrenme basamakları oluşturulmalıdır. Bunun için ilgili olma, okuma, araştırma ve kaynak taraması yapılır. Öğrenciyi ve veliyi yönlendirmede, durum ve olaylara “eğitimci” gözüyle bakarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğe çağdaş, güncel, gerçekçi ve işlevsel boyutlar kazandırmak, gücünü bireysel öğretim sisteminden alarak “kendi ayakları üzerinde” yürüyen; başarının nicelikle değil, kaliteli ve disiplinli çalışmayla elde edildiğine inanan; eğitim-öğretim ilkelerini “öğretmence” belirleyen ve hiçbir kaygıya kapılmadan ödünsüz uygulayan bir kurum olmak, etkili iletişim becerileri kazandırmak, bir üst eğitim kurumuna hazırlamak ve sınav başarısı kazandırmak vazgeçilmez hedeflerimizdir.

Akademik Hayat

Sosyal Yaşam

Başarılı Birey